Řetězárna a.s.

Home
Řetězárna a.s.

G80 鋼鍊

1 規格表

G80鋼鍊-Řetězárna a.s.

G80 AZ 加大型鋼圈

2 規格表

加大型鋼圈-鋼索鍊條

G80 ZHV 鍊條用子母鋼圈

3 規格表

子母鋼圈-鍊條

G80 AKZ 鍊條用加大型子母鋼圈

4 規格表

加大型子母鋼圈-鍊條

G100 ZHVL 鋼索用子母鋼圈

5 規格表

子母鋼圈-鋼索

G100 鋼鍊

6 規格表

G100鋼鍊-Řetězárna a.s.

G100 ZHV 鍊條用子母鋼圈

7 規格表

子母鋼圈-鍊條

G100 CXX 爪鉤

8 規格表

G100CXX爪鉤-鍊條

地址: 269宜蘭縣冬山鄉永興路一段7號 | 電話: (03) 9587880 | 傳真: (03) 9587045 | Email: ys@ys-wirerope.com.tw